Tuesday, February 16, 2010

Part 4 of 12: MGA “KOMIKS KINGS” NA WALANG MGA KORONA, SCEPTRO AT TRONO

Ito naman si NEBRES ay magaling ang brush style nito, pero NATATARANTA naman ito pagdating sa textures ng iba’t-ibang mga bagay sa kanyang mga drawings; halimbawa, ang katawan ng tao, kahoy, damit, lupa, bato, ulap at iba pa ay parareho lahat ang textures niya dito. Dahil walang VARIATION ang textures ng lahat ng mga bagay sa mga dibuho niya kaya nawalan ng DEPTH ito na naging sanhi para mawala rin ang ILLUSION ng DISTANCE sa kanyang PERSPECTIVE. Mahina ang static pose ng mga character drawings ni Nebres, pero excelente ang EXAGGERATION at DYNAMIC TENSION niya pagdating sa action, at ang action ng kanyang drawing na tao ay talagang pliant at BIGAY-TODO ito.

Mas medyo magaling si Nebres kaysa kay Coching pagdating sa action. Puwede na ang COMPOSITION ni Nebres na mas kumplikado kaysa kay Coching. Kapos lang ang kanyang DIRECTIONAL CONTINUITY sa VISUAL storytelling dahil hindi masyadong tama ang gamit niya ng TRANSITION NEUTRAL SHOTS, REACTION CLOSE SHOTS o REACTION SHOTS, at SYMBOLIC ANGLES & PANELS. Kulang ang TWISTING sa kanyang drawing na babae, meron STRETCHING ang mga characters niya pero wala naman itong mga COMPRESSION. Pero anak ng butiki na puno ng kulugo, ang expressions ng mga mukha ng characters ni Nebres ay sobra ang LAMLAM sa KAPUNGAYAN kahit na mga galit, gulat, seryoso, umiiyak, nalulungkot o masaya ang mga ito. Kaya itong si

NEBRES AY ANG HARI NG MGA DIBUHISTA NA ANG MGA DIBUHONG MGA CHARACTERS NILA AY MALALAMLAM NA MAPUPUNGAY ANG MGA MATA KAHIT NA MGA TUMATAWA, NALULUNGKOT, SERYOSO, UMIIYAK, GULAT O GALIT ANG MGA ITO.

Ah, tungkol naman kay REDONDO, pagdating sa brush techniques ay mas magaling pa ito kay Nebres. Malamlam rin ang mga expressions ng kanyang mga characters, pero ang kapansin-pansin sa mga dibuho niya ay ang action na kulang rin ang EXAGGERATION at DYNAMIC TENSION. PILIT ang action at walang TWISTING, COMPRESSION at STRETCHING ang mga characters sa mga dibuho ni Redondo na kapareho ito sa pilit na action sa mga gawa ni Vallejo. Kagaya ni Nebres, parareho rin halos ang mga textures ng lahat ng mga bagay sa kanyang mga drawings, walang mga VARIATIONS ito kaya hindi masyado defined ang DEPTH at DISTANCE sa kanyang PERSPECTIVE.

Simple rin ang COMPOSITION ni Redondo na madalas pa sa spread niya ay wala itong CENTER OF ATTRACTION. Medyo hindi tama ang kanyang DIRECTIONAL CONTINUITY kaya magulo ang ACTION DIRECTIONS ng mga komiks drawings niya na ang resulta ay hindi masyado maintendihan ang kanyang VISUAL storytelling kung hindi babasahin ang mga captions at dialogues, at hindi ko nakitaan na gumamit siya ng mga SYMBOLIC PANELS & ANGLES. Kagaya ni Coching, si Redondo ay hindi ko rin nakitaan siya ng tamang gamit ng TRANSITION NEUTRAL SHOT, REACTION SHOT o REACTION CLOSE SHOT.

Hindi CINEMATIC at TECHNICAL ang mga dibuho nitong si Redondo, masasabing ARTISTIC lang ang mga ito, at dahil rin kinapos sa pamantayan ng ilan sa MGA PRINSIPIYONG nabanggit ko ang mga dibuho niya kaya masasabing atrasado at makaluma na ang kanyang VISUAL STORYTELLING.

Halos LAHAT ng mga matatandang dibuhista nuon at halos LAHAT rin ng mga kabataan dibuhista ngayon ay hindi nila alam masyado ang tamang paggamit ng TRANSITION NEUTRAL SHOT para baguhin ang DIRECTION ng action at angulo ng drawing, at hindi rin nila masyadong kabisado ang REACTION SHOT o REACTION CLOSE SHOT para reaction sa ibang reaction o action.

Nuon ay idol itong si Redondo ng sangkatutak na mga kabataan artists kaya sangkatutak rin ang na-CLONED na mga artists nito. Kaya si

REDONDO AY ANG HARI NG CLONED NA MGA DIBUHISTA.

Ang apelyido ni MALGAPO ay pinagdikit na mal o masama at gapo o bato na ang ibig sabihin ay masamang bato. Perdon, oh diyos miyo, hhhhhhh ……., wala yata itong relasyon sa temang mga hari na tinatalakay ko dito. Baka batohin ako nito ng masamang bato sa galit sa akin. Pero itong si Malgapo ay clone ni Redondo. At sina FLORESCE, OCAMPO, LEONIDEZ, CARAVANA at BARRAS ay kagaya rin sila ni Malgapo na mga clones sila ng cloner na si Redondo. Dahil mga clones ang anim na ito kaya wala silang mga anino. O puwede rin sabihin na ang anim na ito ay meron lang ISANG ANINO pero anino pa ito ni Redondo. Samakatuwid, sina

MALGAPO, FLORESCE, OCAMPO, LEONIDEZ, CARAVANA AT BARRAS AY MGA HARI NG MGA DIBUHISTA NA MGA CLONES NI REDONDO NA IISA LANG ANG KANILANG MGA ANINO NA ANINO PA NI REDONDO.

Hohoho, paghahabulin na talaga ako ng mga BUBUYOG nito. Ito naman si ZUNIGA ay magandang sumisiga ang painting na babae nito. Subali’t ang mga komiks drawings na mga lalaki at babae niya ay parang mga TUOD na NANINIGAS kung tingnan samantalang wala naman itong DYNAMIC TENSION, pero meron EXAGGERATION ang mga dibuho niya, kaunti lang. Mas grabe pala ang komiks drawing na babae niya dahil wala itong feminine TWISTING, ang mga characters niya ay pangkalahatan ay wala rin STRETCHING at COMPRESSION.

Simple rin ang COMPOSITION ni Zuniga, kulang ito sa DEPTH, walang DIRECTIONAL CONTINUITY ang kanyang VISUAL storytelling, walang VARIATION ang kanyang mga characters at wala akong nakitaan sa mga dibuho niya ng tamang paggamit ng REACTION SHOTS, TRANSITION NEUTRAL SHOTS, at SYMBOLIC PANELS & ANGLES. Pangkalahatan ay medyo nag-degenerate ang mga dibuho ni Zuniga at sumobra rin ang TIGAS ng action ng kanyang mga characters. Kaya masasabing si

ZUNIGA AY ANG HARI NG MGA DIBUHISTA NA ANG MGA DIBUHONG CHARACTERS NILA AY PARANG MGA TUOD SA TIGAS KUNG UMARTE.

No comments:

Post a Comment