Tuesday, February 16, 2010

Part 9 of 12: MGA “KOMIKS KINGS” NA WALANG MGA KORONA, SCEPTRO AT TRONO

Paano na itong si YANDOC? Ang mga drawings ng dibuhistang ito ay kinulang sa lahat, pero SINOBRAHAN naman niya ang mga ito ng husto sa EXAGGERATION at DYNAMIC TENSION kaya tuloy ay para ng mga CARICATURES ang labas ng kanyang mga drawings. Naging mga SUPER BALUKTOT na at SUPER TABINGI pa ang mga dibuho niya na ATTRACTIVE naman kung tingnan ito. Maliwanag na itong si

YANDOC AY ANG HARI NG MGA DIBUHISTANG NABALUKTOT NA AT NATABINGI PA NG HUSTO ANG KANILANG MGA DIBUHO DAHIL SA SOBRANG EXAGGERATION AT DYNAMIC TENSION.

May isang komikero na dapat rin daw gawin hari dahil meron kuno na EXAGGERATION at DYNAMIC TENSION ang dibuho niya, si COMENDADOR ito. Ang problema lang ay wala sa kodigo ng tamang pag-drawing ang kanyang exaggeration, dynamic tension at iba pa. Pero sabi kasi ni KC na itong si Comendador daw dahil sa sobrang PUWERSA kuno ng exaggeration at dynamic tension sa drawing niyang kabayo ay naging parang Kamelyo ito, hhhhhhh.

Kagaya itong si Comendador ni Yandoc na sabi naman ni JM na dahil sa super PUWERSA rin kuno ng exaggeration at dynamic tension sa kanyang drawing na kabayo ay nabaluktot at natabingi ito kaya naging mukhang tao. Dalawa na rin ang titulong hari nitong si Yandoc, hindi mainggit sa kanya itong si Caper dahil meron apat na titulo na ito. Magkagayon man, itong sina

COMENDADOR AT YANDOC ULI AY MGA HARI NA DAHIL SA SOBRANG MGA PUWERSA KUNO NG KANILANG MGA EXAGGERATIONS AT DYNAMIC TENSIONS SA KANILANG MGA DRAWINGS, HALIMBAWA, NA MGA BUWAYA AY NAGING PARANG MGA BUTIKI NA ITO, hhhhhhh. Grabe talaga, umiba at napaliit pa nila sa sobrang puwersa, ano?

Ah, ang panghuli ay ang matandang si FERNANDEZ. Ito ang dibuhista na nobelista pa, pero predictable ang stelo ng mga dibuho niya. Kulang rin sa EXAGGERATION, kulang sa DYNAMIC TENSION at kulang sa lahat ang mga drawings niya. Mas creative naman si Carrillo kaysa kay Fernandez dahil hindi nag-improve ang mga drawings nito, palaging pareho at palaging nanduon lang ito. Kaya si

FERNANDEZ AY ANG HARI NG MGA DIBUHISTA NA DINATNAN AT INIWANAN NA NG MARAMING PANAHON.

Ang huli pa sa huli ay si HENSON. May EXAGGERATION ng kaunti, meron STRETCHING at COMPRESSION ang mga drawings niya, pero walang DYNAMIC TENSION at wala rin halos iyong iba pa. Parang cartoon ang style ng mga drawings ni Henson na may pagka-moderno. Ito ang dibuhista na nagpipilit na maging realistic illustrator pero ang labas palagi ng mga drawings niya ay mga cartoons. Kung gayon, si

HENSON AY ANG HARI NG MGA DIBUHISTA NA NATUTURETE NA NG HUSTO SA KAPIPILIT NA MAGING MGA REALISTIC ARTISTS SILA PERO CARTOONS PALAGI ANG LABAS NG KANILANG MGA DRAWINGS.

Ang panghuli sa huli at sa huli pa ay si SANTOS, mahilig ang lolong ito sa detective na mga storya. Ang mga drawings ng dibuhistang ito ay meron EXAGGERATION at DYNAMIC TENSION pero iyong iba ay halos wala rin ito. Terible ang anatomy ng mga characters ni Santos, nag-imbento kasi ito ng sarili niyang anatomy na wala sa kodigo ng mga drawings. Pero lintik, magaling na portrait oil painter itong si Santos. Ang masaklap lang dahil panghuli sa huli at sa huli pa kaya itong si

SANTOS AY ANG HARI NA NAUBUSAN NG KAHARIAN.

Hindi pa pala huli, meron pang ibang mga humahabol sa nahuhuling si Santos. Ito ay ang mga matatanda at mga kabataan komiks artists na hindi ko nabanggit. Gusto rin nila na maging mga hari-harian, tuloy NATAKOT ang ilan natitirang mga KAHARIAN sa kanila dahil sa dami nila na parang mga MULTO na walang mga anino, mga CLONES rin kasi sila. Kaya sila ay

ANG MGA CLONES NA MGA HARI NA KINATAKUTAN NG MGA KAHARIAN DAHIL PARA SILANG MGA MULTO NA WALANG MGA ANINO.

Isama natin itong si ALANGUILAN. Arkitekto ito na naligaw sa komiks. Simple ang kanyang mga drawings at simple rin ang kanyang mga COMPOSITIONS na may pagka-arkitekto ang mga backgrounds. Kulang sa EXAGGERATION, kulang sa DYNAMIC TENSION, kulang sa DEPTH, at kulang rin sa VARIATION ang mga drawings nito, at marami pang ibang mga kulang. Kaya si

ALANGUILAN AY ANG HARI NG MGA DIBUHISTA NA KINULANG ANG KANILANG MGA DIBUHO.

Kailangan banggitin itong si PORTACIO dahil ito yata ang pasimuno ng mga kabataan pinoy ngayon na mga KOPYADORES ng mga superheroes na naninigas. Sa vista ko ay umiikot lang ang drawings nito sa GALIT NA GALIT at BULLDOG PERO MASKULADO na mga superheroes na kahit naka-relax ang mga ito ay NANINIGAS NG HUSTO kung tingnan na parang HINDI MAKATAE dahil parang mga TINUTUBOL ito. Ito rin ang artist na hanggan ngayon sa tingin ko ang babae niya ay para bagang balangkinitan na barbelistang lalaki na nilagyan lang ang dibdib nito ng bra, at ang pose rin nito ay naninigas na para rin hindi makatae. HHHHHHH.

Pero may DYNAMIC TENSION, EXAGGERATION, COMPRESSION at DEPTH ang mga drawings niyang mga superheroes, ang problema lang ay wala itong VARIATION at TWISTING, at kulang ang STRETCHING ng mga ito. Kulang rin ang illusion ng 3D at DISTANCE ng kanyang PERSPECTIVE dahil simple ang backgrounds niya, hindi ito kumplikadong multiple levels na backgrounds na may CONTRAST. Ang sekreto ng TWISTED PERSPECTIVE ay hindi pa niya kabisado dahil palaging simple ang kanyang COMPOSITION. Magulo at sabog ang spread ng kanyang LAYOUT lalo na kung maraming elementos ito kaya hindi maganda tingnan ang kanyang composition na minsan ay wala pa itong CENTER OF ATTRACTION. At ang mga characters niya sa kanyang drawing composition na PANORAMIC SPREAD kung tingnan ito ay parang mga lasing na rockers na nakainom ng SIOKTONG at nagrarambulan sa gulo sa stage, hhhhhhhiiiiiii.

Halos ang komiks panels niya ay maraming NEUTRAL SHOTS na hindi naman mga TRANSITION SHOTS ng mga DIRECTIONS ng mga actions ng mga characters na nagpagulo pa sa magulo na na mga directions sa kanyang komiks drawings, tuloy walang DIRECTIONAL CONTINUITY ang kanyang VISUAL storytelling na hindi rin maintendihan kung titingnan lang ito dahil nga sa gulo. Dynamic tingnan ang ibang action NEUTRAL SHOTS ng mga covers niya pero ang iba naman ay parang FROZEN at FLAT tingnan ang mga ito dahil hindi rin niya masyadong kabisado ang mga SUBTLE DIRECTIONS na kailangan sa ganitong mga shots. Sa tingin ko sa mga dibuho niya ay hindi rin niya masyadong kabisado ang tamang paggamit ng SYMBOLIC PANELS & ANGLES at REACTION SHOTS.

ARTISTIC ang mga dibuho ni Portacio, iyon lang, hindi ito CINEMATIC at TECHNICAL at hindi rin naabot ng dibuho niya ang ilan sa mga PRINSIPIYONG pamantayan na binanggit ko kaya tuloy hindi puwedeng sabihin na abanti na may makabagong pananaw ang VISUAL STORYTELLING niya. Pero itong si Portacio ay ginaya ang CLONER na si Redondo, nag-clone rin ito ng mga kabataan superhero artists ngayon. Samakatuwid, si

PORTACIO AY ANG HARI NA CLONER RIN AT GINAYA NIYA SA CLONING ANG CLONER NA HARI NA SI REDONDO DAHIL NAG-CLONE RIN ITO NG MGA KABATAAN NGAYON NA MGA KOPYADORES NA ANG MGA DIBUHO AY MGA SUPERHEROES NA MGA TINUTUBOL.

No comments:

Post a Comment